17:00 chiều nay - 24/5/2021 - Bảo trì sv 10 phút
BQT Bảo trì fix lỗi Devil và blood nhé anh em
Dự kiến trong 10 phút
Anh em thu xếp vào lại game nha

View more latest threads same category: