Đầu tiên các bạn vào Game khi nào muốn chụp thì nhấn nút PrintScren (bên trái kế nút ScrollLock).

Sau đó ra Paint --> Edit --> Paste --> (nếu muốn lồng chữ vào hình hoặc cắt ảnh thì có thể làm luôn trong Paint hoặc Photoshop cũng dc,sau đó Save vào máy tính.

Up lên diễn đàn :

Vào Web Upanh.com --> Chọn ảnh (mấy cái ảnh mới vừa Save) --> ở phần Sửa kích cỡ ảnh chọn 800*600 --> Upload sau đó trả lời 1 câu hỏi của trang web --> Ok --> ở dưới có cái khung Link chèn diễn đàn,Copy cái dòng Url ,Paste vào diễn đàn sau đó gửi bài ảnh nó sẽ tự xuất hiện.

Hoặc các bạn có thể sử dụng Web Upanh.ssc.vn : Vào web nhấp dấu + để thêm ảnh (tùy theo số ảnh của bạn muốn up) --> Chọn tệp tin --> Upload,ở dưới có cái khung Code to post the photo in a forum,Copy dòng Url đó paste vào diễn đàn.

Đó là cách làm của mình.Chúc các bạn thành công.

View more latest threads same category: