anh ơi em chơi sv hồi ức và em hỏi anh đã mở khóa vpoint chưa anh