PDA

Xem bản đầy đủ : [Đua Top] Chuỗi sự kiện đua top tự độngadmin
13-10, 06:03 PM
1. Đua top Bá giả
2. Đua top Bá Vương
- Chi tiết các bạn xem tại phần Quản lý tài khoản - > Event
- Sự kiện diễn ra liên tục 24/7 - nhận nạp tự động ở quản lý tài khoản
- Thời hạn nhận giải 24h là kết thức

Lưu ý:
Hệ thống nếu lỗi vui lòng báo ngay cho BQT để fix
Các hành vị trục lợi lỗi sẽ bị khóa tài khoản ngay lập tức
BQT Mu kính báo