Khóa vụ bán đồ full vào shop game

BQT khóa ko cho bán đồ full vào shop game tránh bug zen

anh em muốn xóa đồ thì sử dụng chức năng xóa đồ trên web nhé

View more latest threads same category: