Hoàn tất bảo trì - Server online trở lại lúc 23h50
Mời anh em tải lại game nhé

View more latest threads same category: