23h30 Update cập nhật phiên bản mới
Quá trình update các bạn ko thể vào game, phải tải lại bản mới.
Anh em lưu ý nhé

View more latest threads same category: