TOP 50 lúc 0h00 13/05/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Emperor 0 62 82 DarkLord Độc Tôn
2 Kaiz 0 60 400 First Master Độc Tôn
3 Buffer 0 60 400 Hight Elf Độc Tôn

View more latest threads same category: