TOP 50 lúc 0h00 08/03/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 VipRoiLe 0 60 400 Soul Master Thiên Tôn
2 SATTHU002 0 60 301 Blade Master Thiên Tôn
3 ThienTon 0 57 306 Soul Master Thiên Tôn

View more latest threads same category: