TOP 50 lúc 0h00 11/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 FamilyTV 0 155 400 First Master Độc Tôn
2 TrumSV 0 151 400 Hight Elf Độc Tôn
3 9999 0 151 400 Grand Master Độc Tôn
4 WOLFxBInZ 0 149 316 Blade Master Độc Tôn
5 MrTuan 0 147 400 First Master Độc Tôn

View more latest threads same category: