TOP 50 lúc 0h00 08/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 PkPvP 0 72 400 Rage Fighter Độc Tôn
2 HoangTu 0 72 400 First Master Độc Tôn
3 9999 0 70 400 Grand Master Độc Tôn

View more latest threads same category: