BQT sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ tới 13h trưa hôm nay
Để xóa các thông tin alphatest sau đây:
- Nhân vật
- Đồ đạc
- Tiền tệ

Anh em vẫn giữ nguyên tài khoản và không cần phải tải lại
12h55 phút BQT mở server để anh em tham gia game
BQT mu kính báo

View more latest threads same category: