Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Sữa Lỗi Game] Cách khắc phục Lag và Giật khi chơi MU

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.