adm kiểm tra xem sv thiên bình bị lag rs over.trong bảng xếp hạng mất hết số lần rs của ngày 30/4.adm kiểm tra xem có vấn đề gì k.tks kiu