vừa bán Chiến mã được 20b + 10s, vứt vào hòm. Lúc sau quay lại gửi zen thì mất. Ad vui lòng kiểm tra lại
SV Thiên Bình
ACC mrbeans1189
NV Jean
Thời gian 11h45-11h55 ngày 13/7/2019