PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng  1. [Trao Giải] Danh sách 11 Giờ Open Game - Kiểm Tra "Lịch Sử Giftcode"
  2. [Trao Giải] Danh sách 4 ngày Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
  3. [Trao Giải] Danh sách 7 ngày Open Game
  4. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 2
  5. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 2 - Trao giải trong 24h
  6. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 3
  7. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 3 - Trao giải trong 24h
  8. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 4
  9. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 4 - Trao giải trong 24h
  10. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 5